Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Αρχαία Ελληνικά -2015ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Γ1. Τέτοια λοιπόν περίπου ήταν η ναυτική δύναμη των Ελλήνων, στα παλιά και στα νεότερα χρόνια. Όσοι έστρεψαν την προσοχή τους στο ναυτικό απέκτησαν σημαντική δύναμη λόγω της αύξησης των εσόδων και της επιβολής τους πάνω στους άλλους. Γιατί όσοι δεν είχαν αρκετή γη κάνοντας επιδρομές στα νησιά τα υπέτασσαν. Στην ξηρά ωστόσο δεν έγινε κάποιος πόλεμος από τον οποίο να αναδειχθεί κάποια ισχυρή δύναμη· όλοι όσοι έγιναν ήταν πόλεμοι μεταξύ γειτόνων, ενώ εκστρατείες σε ξένες και μακρινές χώρες για την κατάκτηση άλλων, δεν επιχείρησαν οι Έλληνες. Γιατί ούτε συντάσσονταν ως υπήκοοι με τις ισχυρές πόλεις ούτε εξάλλου έκαναν με τη θέλησή τους κοινές εκστρατείες με ίσους όρους.

Και η μετάφραση του Σκουτερόπουλου:
"Έτσι λοιπόν είχαν τα πράγματα με τις ναυτικές δυνάμεις των Ελλήνων, τα παλαιά χρόνια και αργότερα. Ωστόσο μέγιστη δύναμη απέκτησαν όσοι στράφηκαν στο ναυτικό, αφού και χρήματα τους απέφερε και κυριαρχία επάνω σε άλλους. Διότι έκαναν επιδρομές στα νησιά και τα υποδούλωναν, ιδίως όσοι δεν είχαν αρκετή γη. Πόλεμος όμως στην ξηρά τέτοιος, ώστε να αναδειχτεί από αυτόν και κάποια σημαντική στρατιωτική δύναμη, δεν έγινε κανένας. Όσοι έγιναν ήσαν όλοι μεταξύ ομόρων, και εκστρατείες σε ξένες περιοχές, πολύ μακρινές από τον τόπο τους προς υποδούλωση άλλων δεν επιχειρούσαν οι Έλληνες. Διότι δεν συντάσσονταν με τις ισχυρότερες πόλεις ως υπήκοοί τους ούτε πάλι επιχειρούσαν ως ίσοι από κοινού εκστρατείες".

Γ2.  
ἦν: ἔσται
ἐλαχίστην: ἐλάσσοσι(ν)
προσσχόντες: πρόσσχωμεν
ἐπιπλέοντες: ἐπιπλεῑτε
κατεστρέφοντο: κατεστράφθω
μάλιστα: μάλα
διαρκῆ: (ὦ) διαρκές
ἐκδήμους: ἐκδήμοις
οὐδείς: οὐδεμιᾶς
ἐξῇσαν: ἐξελθεῖν

Γ3. α.
τά ναυτικά: υποκ. στο ρήμα ἦν (αττική σύνταξη)
αὐτοῖς: αντικείμενο στην επιθετική μετοχή «οἱ προσσχόντες»
ἄλλων: γεν. αντικειμενική στο «ἀρχῇ».
ἐπί καταστροφῇ: εμπρόθετος προσδιορισμός του τελικού αιτίου στο «οὐκ ἐξῇσαν».
ὑπήκοοι: επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου από το ρήμα «ξυνειστήκεσαν» στο «οἱ Ἕλληνες».

Γ3.β.
1. Ἅπαντες γιγνώσκουσι ὅτι ἰσχύν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς.
2. Ἅπαντες γιγνώσκουσι ἰσχύν περιποιησαμένους ὅμως οὐκ ἐλαχίστην τοὺς προσσχόντας αὐτοῖς.
3. Ἅπαντες γιγνώσκουσι ἰσχύν περιποιήσασθαι ὅμως οὐκ ἐλαχίστην τοὺς προσσχόντας αὐτοῖς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: