Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Απαντήσεις Λατινικών 2014 Επιμέλεια απαντήσεων: Μαρία Αργυροπούλου, φιλόλογος 3ου ΓΕΛ Κερατσινίου


Α1. Μετάφραση

Τόσο κοντά στα τείχη έχουμε τον εχθρό. Φυλαχτείτε λοιπόν από τον κίνδυνο, προστατεύστε την πατρίδα. Μην έχετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της πόλης. Αποβάλετε την αυτοπεποίθηση που είναι υπερβολική σε εσάς (ή αποβάλετε την υπερβολική σας αυτοπεποίθηση). Μην πιστέψετε πως θα φροντίσει (ή ενδιαφερθεί) κανείς για την πατρίδα, αν εσείς οι ίδιοι δεν φροντίσετε για την πατρίδα (ή γι’ αυτήν). Θυμηθείτε ότι κάποτε η πατρίδα βρέθηκε σε έσχατο κίνδυνο.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Στη διάρκεια του λατινικού πολέμου ο Τίτος Μάνλιος, ύπατος, που καταγόταν από αριστοκρατική γενιά, ήταν αρχηγός του στρατού των Ρωμαίων. Αυτός, όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε να απέχουν όλοι από τη μάχη.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τότε ρώτησε την κόρη, αν μετά από μερικά χρόνια προτιμούσε να είναι ασπρομάλλα ή φαλακρή. Όταν εκείνη απάντησε « εγώ, πατέρα, προτιμώ να είμαι ασπρομάλλα», ο πατέρας πρόβαλε σε εκείνη ψεύτικο επιχείρημα: «Δεν αμφιβάλλω πως δεν θες να είσαι φαλακρή. Γιατί λοιπόν δεν φοβάσαι μήπως αυτές εδώ σε κάνουν φαλακρή;».

Παρατηρήσεις

Β1. proxime                                            B2. habento
opes                                                               cautum, cautu
magis nimia                                                   tutantem, tutaturum, tutatum
nullius                                                            nolles
ipsi                                                                 deposuerit
extero                                                            nasci
discrimina                                                     abibunt
nobilia genera                                               edic
exercitibus                                                    abstineant
omni                                                             mavultis
illud                                                              obicereris/re
patrum                                                          fiant
istarum
sibi

Γ1α. opibus: απλή (ή απρόθετη) αφαιρετική του μέσου στο confidere
vobis: δοτική προσωπική κτητική, λόγω του est
neminem: υποκείμενο του απαρ.  consulturum esse(ετεροπροσωπία)
patriae:δοτική προσωπική χαριστική στο consulturum esse
fuisse αντικείμενο στο mementote, ειδικό απαρέμφατο
bello:απλή αφαιρετική του χρόνου στο praefuit
genere: απλή αφαιρετική της καταγωγής στο natus
aliquot: επιθετικός προσδιορισμός στο annos
cana (δεύτερο): κατηγορούμενο στο ego, λόγω του συνδετικού esse
illi: έμμεσο αντικείμενο (σε δοτική) στο ρ. obiecit
te: αντικείμενο στο ρ. faciant

Γ1β. Η απαγόρευση δίνεται με noli/nolite + απαρέμφατο ενεστώτα ή με ne+ υποτακτική παρακειμένου: nolite cavere, ne caveritis

Γ2α. Δευτερεύουσα ονοματική πρόταση του quin. Εισάγεται με τον σύνδεσμο quin, γιατί το ρήμα εξάρτησης συνοδεύεται από άρνηση (non dubito). Συντακτικά λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρ. non dubito της κύριας. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο της πρότασης εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος της πρότασης εξάρτησης (ή γιατί το περιεχόμενό της θεωρείται υποκειμενικό). Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (nolis), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (dubito) και αναφέρεται στο παρόν. Παρουσιάζεται ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, καθώς η πρόθεση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός κύριας με δευτερεύουσα πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της.

Γ2β. Η μετοχή είναι επιθετική, άρα αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση που πρέπει να δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν: qui natus est/erat
Η χρονική πρόταση, από άποψη χρονικής βαθμίδας, εξέφραζε το σύγχρονο και είχε το ίδιο υποκείμενο με την κύρια. Άρα, κατά τη μετατροπή της πρότασης σε μετοχή, θα δημιουργήσουμε μία συνημμένη μετοχή ενεστώτα: abiens

Γ2γ. Utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva?
Mavisne post aliquot annos cana esse an calva?
Post aliquot annos cana esse mavis an calva?

Δεν υπάρχουν σχόλια: