Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

ΦΕΚ για την Αξιολόγηση των Φιλολογικών μαθημάτων

Διαβάστε: εδώ

Διόρθωση ΦΕΚ: εδώ

Βαθμολόγηση Ν. Γλώσσας Β'  και Γ'  Λυκείου:
Α (περίληψη): 25 μον.
Β.: 35 μον.
Γ (παραγωγή κειμένου): 40 μον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: