Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Νέα Ελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου: Πιθανά θέματα που προκύπτουν με βάση τα (170) προτεινόμενα κείμενα της Τράπεζας ΘεμάτωνΑ. ΓΛΩΣΣΑ
Τρόποι εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
Διάλεκτοι
Κίνδυνοι από την κυριαρχία της Αγγλικής
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση
Ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη
Η διάδοση της Ελληνικής στο εξωτερικό
Γλωσσομάθεια
Γλωσσικές δεξιότητες
Χρήση υπολογιστών (νέες τεχνολογίες) και γλώσσα
Η γλώσσα της λογοτεχνίας
Η γλώσσα των νέων
Λεξιλογικός πλούτος της Νέας Ελληνικής
«Κούφιες» λέξεις (βερμπαλισμός)
Διάλογος στη σχολική τάξη
Γλωσσική ποικιλότητα
Πολιτισμός και γλώσσα
Αναλφαβητισμός

Β. ΝΕΟΙ – ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Αλλαγές και προβλήματα εφηβείας
Σχέσεις παιδιών- γονιών
Χάσμα γενεών
Ελεύθερος χρόνος
Φιλία και έφηβοι
Κοινωνικά πρότυπα
Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας
Προβλήματα τρίτης ηλικίας
Επιθυμία για μακροζωία

Γ. Γέλιο – Χιούμορ – Σάτιρα

Δ. Ενδυμασία

Δεν υπάρχουν σχόλια: