Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: "Ο ΝΕΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ" (από το υπό έκδοση βιβλίο "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

Ο Νέος Δικτυακός Λόγος

«Ο κόσμος φτιάχτηκε για να καταλήξει σε ένα όμορφο βιβλίο». Όταν ο Mallarmé είπε αυτή τη φράση, δεν μπορούσε να υποπτευθεί πως, σε λιγότερο από έναν αιώνα, η ποιητική του παρομοίωση θα είχε μεταβληθεί σε συγκεκριμένη πραγματικότητα. Ο κόσμος έχει ήδη καταλήξει σε ένα βιβλίο, ένα βιβλίο απέραντο με δεκάδες εκατομμύρια αναγνώστες. Ένα βιβλίο που περιέχει οτιδήποτε δημιούργησε και δημιουργεί η ανθρωπότητα: κείμενα, εικόνες, ήχους - αλλά κυρίως, λόγο, γραπτό λόγο. Το μέγιστο ποσοστό του Internet είναι λέξεις. "Ο κόσμος φτιάχτηκε για να καταλήξει σε ένα βιβλίο" - η μεταφορά που έγινε προφητεία.

Όταν ο Sir Karl Popper χώριζε τον κόσμο σε τρία (Κόσμος Ι: των αντικειμένων στο χώρο, Κόσμος ΙΙ: ο υποκειμενικός, των σκέψεων και των βι-ωμάτων, Κόσμος ΙΙΙ: των δημιουργημάτων) δεν υποψιαζόταν ότι σε δύο δεκαετίες ο Κόσμος ΙΙΙ θα σελάγιζε πάνω από την ανθρωπότητα σαν δεύ-τερο σύμπαν. Περιέχει όλα αυτά που είχε περιγράψει ο φιλόσοφος: Επιστημονικές θεωρίες και ποιήματα, πίνακες ζωγραφικής και κοντσέρτα, ακόμα και ταπεινά χρηστικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσεως και χάρτες.

Φυσικά, σαν δεύτερο σύμπαν, το Διαδίκτυο περιέχει - όπως και το πρώτο - άφθονα σκουπίδια. Δεν θα κριθεί από αυτά - όπως δεν κρίνεται η ποίηση από τους κακούς στιχουργούς. Ο επαρκής αναγνώστης μαθαίνει να δικτυοδρομεί και να αποφεύγει την φλυαρία, την ρυπαρογραφία, την προπαγάνδα.

Αλλά το πιο ένδοξο πράγμα στο Internet είναι πως όλοι μπορούν να γράψουν σε αυτό το βιβλίο. Αντίθετα με τα μονόδρομα Μαζικά Μέσα (ακόμα και το βιβλίο είναι ένα από αυτά…) που μας μεταμορφώνουν σε δέκτες, στον Παγκόσμιο Ιστό ο καθένας μπορεί να είναι και πομπός. Έχει επέλθει μία νέα άνθιση του Λόγου, φυτρώνουν εκατοντάδες ατομικά έντυπα, εφημερίδες, βιβλία και περιοδικά των κυμάτων. Παλιά κλασικά κείμενα διασταυρώνονται με καινούργια, ανατρεπτικά. Οι κυβερνοποιητές είναι οι τροβαδούροι της νέας εποχής. Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ξανανθίζει η τέχνη της αλληλογραφίας.

Οι δικτυωμένοι υπολογιστές είναι η μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού - πολύ πιο σημαντική από την εφεύ-ρεση της τυπογραφίας. Θα αλλάξουν (ήδη αλλάζουν) τον τρόπο που εργαζόμαστε, που επικοινωνούμε, που ζούμε. Ξέρω ότι πολλοί βλέπουν με δυσπιστία, ακόμα και με εχθρότητα αυτές τις αλλαγές. Αλλά ακόμα και αυτοί, δεν θα μπορούσαν να αρνηθούν την παρουσία του Νέου Δικτυακού Λόγου.
(Νίκος Δήμου, 1997)

Θέματα:
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (100 λέξεις).

Β1. «Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ξανανθίζει η τέχνη της αλληλογραφίας»: να αναπτύξετε το περιεχόμενο της παραπάνω διαπίστωσης σε μία παράγραφο 80 λέξεων.

Β2. Με ποια συλλογιστική πορεία οργανώνεται η 4η § («Αλλά το πιο ένδοξο …αλληλογραφίας»); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Β3. α. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για τις παραγράφους 1 και 3.
β. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί σε τρεις περιπτώσεις παρενθέσεις. Να εξηγήσετε τι ρόλο επιτελεί το συγκεκριμένο σημείο στίξης.

Β4. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί λέξεις/φράσεις με συνυποδηλωτική σημασία. Να βρείτε και να γράψετε στο τετράδιό σας 3 χαρακτηριστικές πε-ριπτώσεις.

Β5. Από το β’ συνθετικό των παρακάτω λέξεων να γράψετε μία νέα σύνθετη λέξη: δυσπιστία, υποπτευθεί, παρομοίωση, καταλήξει, προφητεία.

Β6. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις λέξεις που σας δίνονται, αφού τις βάλετε στον κατάλληλο τύπο: ανακαλύπτω, εφευρίσκω, αποκαλύπτω.
1) Οι αρχαιολόγοι ………. στα ερείπια του ναού σημαντικά ευρήματα.
2) Η πενικιλίνη ………. από τον Φλέμιγκ.
3) Μυστικούς λογαριασμούς ………. η έρευνα του εισαγγελέα.

Γ. Σε ένα άρθρο που προορίζεται για το ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου σας να σημειώσετε τις αλλαγές που επιφέρει στο Λόγο η πληροφο-ρική επανάσταση και να επισημάνετε τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής γραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: