Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Τράπεζα Θεμάτων - Ιστορία Β' Λυκείου - Ερωτήσεις ανάπτυξης και ορισμοί (μέχρι και 18 Νοεμβρίου)

Επικαιροποιημένος πίνακας
Αλφαβητικός κατάλογος ιστορικών όρων
1.      αλληλέγγυον

2.      Αναγέννηση

3.      βασάλοι

4.      γενίτσαροι

5.      γλαγολιτικό αλφάβητο

6.      Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (Αμερικανική Επανάσταση)

7.      Διανομή της Ρωμανίας

8.      Διαφωτισμός

9.      δυνατοί

10.  Εγίρα

11.  Ένδοξη Επανάσταση

12.  θέματα

13.  θεοκρατικό κράτος Αράβων

14.  ιερός πόλεμος

15.  Ισλάμ

16.  καθολικός άνθρωπος

17.  καπνικός φόρος

18.  καραβέλα

19.  Κοινωνικό Συμβόλαιο (Τζον Λοκ)

20.  Λογοθέτης του Γενικού

21.  Λογοθέτης του Δρόμου

22.  μερκαντιλισμός

23.  Νεοελληνικός Διαφωτισμός

24.  Ομολογία της Αυγούστας

25.  πάροικοι

26.  προνοιάριοι

27.  προτεστάντες

28.  Πρώτο Σχίσμα

29.  πρώτος περίπλους της γης

30.  σκλαβηνίες

31.  Σταυροφορίες

32.  στρατιωτόπια

33.  συγχωροχάρτια

34.  Συμβούλιο Λογοκρισίας

35.  Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας

36.  τελετή της περιβολής

37.  Τρίτη Ρώμη

38.  τυπογραφία

39.  φεουδάρχες

40.  φέουδο

41.  φυσιοκράτες

42.  χαλιφάτο

43.  ΧαλίφηςΕρωτήσεις ανάπτυξηςI. ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

1.       Να εξηγήσετε ποια προβλήματα προκάλεσαν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία οι επιδρομές των Αβάρων και των Σλάβων στη Χερσόνησο του Αίμου.

2.       Από πού διαφαίνεται ο θρησκευτικός χαρακτήρας των εκστρατειών του Ηρακλείου κατά των Περσών;

3.       Ποιες ήταν οι συνέπειες της δημιουργίας του θεσμού των «θεμάτων» στην κοινωνική οργάνωση του Βυζαντίου;

4.       Πώς επιτεύχθηκε ο εξελληνισμός του Βυζαντινού κράτους;

5.       Να εξηγήσετε τις υποχρεώσεις, σε θρησκευτικό και πολιτικό επίπεδο, των πιστών του Ισλάμ.

6.       Να εξηγήσετε ποια ήταν η ιδεολογική βάση του κινήματος της Εικονομαχίας.

7.       Να εξηγήσετε την οικονομική πολιτική του Νικηφόρου Α ́.

8.       Ποια στοιχεία φανερώνουν τη στρατιωτικοποίηση της βυζαντινής κοινωνίας από τα μέσα του 7ου ως τα μέσα του 9ου αι. μ. Χ.;

9.       Γιατί το κίνημα του Θωμά του Σλάβου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως λαϊκή εξέγερση και κοινωνική επανάσταση;

10.    Να εξηγήσετε πώς ιδρύθηκε το πρώτο Βουλγαρικό κράτος, την εποχή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Δ ́.

11.    Ποια ήταν τα αποτελέσματα της νίκης του Κάρολου Μαρτέλου κατά των Αράβων στο Πουατιέ της Γαλλίας (732);

12.    Με ποια μέτρα ο Καρλομάγνος ενίσχυσε την εσωτερική οργάνωση του Φραγκικού Βασιλείου;

13.    Ποιες ήταν οι συνέπειες της στέψης από τον πάπα του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα;

14.    Ποια ήταν η τύχη του Φραγκικού κράτους μετά τον θάνατο του Καρλομάγνου;II. Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (843-1054)

1.       Να εξηγήσετε πώς πραγματοποιήθηκε ο οριστικός εκχριστιανισμός των Ρώσων.

2.       Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας;

3.       Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα;

4.       Πώς διαμορφώθηκε η κυρίαρχη τάξη του Βυζαντίου στα τέλη του 10ου αι. μ.Χ.;

5.       Να εξηγήσετε ποιος ήταν ο ρόλος της μεσαίας τάξης στη βυζαντινή κοινωνία κατά τον 10ο και τον 11ο αι. μ.Χ.

6.       Ποια ήταν η σκοπιμότητα της θεσμοθέτησης του «αλληλέγγυου» για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία;

7.       Να εξηγήσετε με ποιους τρόπους ασκούσε τη διπλωματία το Βυζαντινό κράτος.

8.       Ποιες ήταν οι φιλοδοξίες του τσάρου της Βουλγαρίας Συμεών;

9.       Πώς και πότε υποτάχθηκε το Βουλγαρικό κράτος του Σαμουήλ στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία;

10.    Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις του Βυζαντίου με την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους επί Όθωνος Α ́;

11.    Ποια ήταν η αιτία και ποιες ήταν οι θεολογικές διαφωνίες που οδήγησαν στο οριστικό Σχίσμα των δύο Εκκλησιών;

12.    Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις του Βυζαντίου με τη Βενετία στη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλείου Β ́ Μακεδόνα;

13.    Ποια ήταν η δομή της φεουδαρχικής κοινωνίας της Δυτικής Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα;III. ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ (1054-1204)

1.       Γιατί ο Ρωμανός Δ ́ Διογένης πολέμησε στο Ματζικέρτ; Ποια ήταν τα αποτελέσματα της μάχης;

2.       Ποια ήταν η οικονομική πολιτική του Αλέξιου Α ́ Κομνηνού και ποιες ήταν οι συνέπειές της;

3.       Να εξηγήσετε τον ρόλο των προνοιάριων στον βυζαντινό στρατό.

4.       Ποια ήταν η κοινωνική πολιτική που άσκησε ο Ανδρόνικος Α ́ Κομνηνός και ποια τα αποτελέσματά της;

5.       Ποιο ήταν το πολιτικό και ιδεολογικό κλίμα μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε η Τέταρτη Σταυροφορία;

6.       Πότε έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους και ποια ήταν η στάση τους, όταν εισέβαλαν στην Πόλη;IV. Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΕΠΟΧΗ (1204-1453). Ο ΥΣΤΕΡΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

1.       Πώς ιδρύθηκε και πώς εδραιώθηκε η Αυτοκρατορία της Νίκαιας από τον Θεόδωρο Λάσκαρη;

2.       Ποια ήταν η εσωτερική πολιτική του αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Βατάτζη;

3.       Ποια πολιτική ακολούθησε απέναντι στη Βενετία και τη Γένουα ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, αυτοκράτορας της Νικαίας; Ποιες ήταν οι συνέπειες της πολιτικής αυτής;

4.       Να εξηγήσετε πώς κατόρθωσε ο Μιχαήλ Παλαιολόγος να ανακτήσει την Κωνσταντινούπολη (1261).

5.       Η μάχη του Κοσσυφοπεδίου (1389 μ.Χ.): Ποιοι συγκρούστηκαν και ποια ήταν τα αποτελέσματά της;

6.       Να εξηγήσετε ποια ήταν τα αποτελέσματα του ταξιδιού του Μανουήλ Β ́ Παλαιολόγου στη Δύση;

7.       Nα εξηγήσετε τα αποτελέσματα της ήττας των Τούρκων στη μάχη της Άγκυρας από τους Μογγόλους του Ταμερλάνου (1402).

8.       Με ποιον τρόπο προσπάθησε ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης Η ́ Παλαιολόγος να εξασφαλίσει βοήθεια από τη Δύση, ώστε να αντιμετωπίσει την απειλή των Οθωμανών; Ποια ήταν η αντίδραση του λαού της Κωνσταντινούπολης στις προσπάθειές του;

9.       Ποια ήταν η πνευματική επίδραση που άσκησε το Βυζάντιο στη Ρωσία, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς;

10.    Πώς επέδρασε στους Βαλκανικούς λαούς και τους Ρώσους η πνευματική παράδοση του Βυζαντίου μετά την άλωση από τους Οθωμανούς;VI. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648)

1.       Ποιες περιοχές της Ευρώπης και για ποιο λόγο υπήρξαν εστίες της Αναγέννησης;

2.       Να εξηγήσετε πώς το κίνημα του Ανθρωπισμού ήρθε σε ρήξη με τις ιδέες και τις αντιλήψεις του Μεσαίωνα.

3.       Ποιοι Έλληνες λόγιοι και με ποιο τρόπο συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής κίνησης στην Ευρώπη, πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης;

4.       Ποια ήταν η νέα αντίληψη της Αναγέννησης σχετικά με την αγωγή και την επιστήμη;

5.       Να εξηγήσετε τον ρόλο που διαδραμάτισε η τυπογραφία στη διάδοση της Αναγέννησης.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.       Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Ευρωπαίους στην αναζήτηση νέων δρόμων προς την Ανατολή;

7.       Ποιες ήταν οι επιχειρήσεις των Πορτογάλων θαλασσοπόρων για την ανακάλυψη του θαλάσσιου δρόμου προς τις Ινδίες;

8.       Να εξηγήσετε πώς ανακαλύφθηκε η Αμερική από τον Χριστόφορο Κολόμβο.

9.       Πώς και από ποιον πραγματοποιήθηκε ο πρώτος περίπλους της γης;

10.    Πώς οι Ισπανοί εκμεταλλεύθηκαν, μετά τη συνθήκη της Τορντεζίλας (1494), τις περιοχές που ανακάλυψαν;

11.    Ποια ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά αποτελέσματα από την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις;

12.    Ποιες ήταν οι κοινωνικές μεταβολές που προκάλεσαν οι Ανακαλύψεις;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.    Πώς δόθηκε η αφορμή για την αντίδραση του Λουθήρου κατά του Πάπα;

14.    Με ποιες ενέργειες ο Λούθηρος εξεδήλωσε την αντίδρασή του προς τον Πάπα και για ποιο λόγο ενεπλάκη σε αυτή ο Γερμανός αυτοκράτορας;

15.    Για ποιο λόγο υπογράφηκε η Ειρήνη της Αυγούστας (1555) και ποια αποτελέσματα είχε για τη Γερμανία;

16.    Ποιες ήταν οι συνέπειες της εξάπλωσης του Καλβινισμού στη Γαλλία;

17.    Να εξηγήσετε σε ποιους λόγους οφείλεται η θρησκευτική Μεταρρύθμιση στην Αγγλία και ποια ήταν τα αποτελέσματά της.VI. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1648) ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1815)

1.       Ποιοι λόγοι συνετέλεσαν στη διαμόρφωση των διαφωτιστικών ιδεών στη Γαλλία;

2.       Να εξηγήσετε τις πολιτικές ιδέες του Τζον Λοκ.

3.       Ποιες ήταν οι πολιτικές ιδέες του Μοντεσκιέ;

4.       Να εξηγήσετε ποιες ήταν οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Ρουσσό.

5.       Να εξηγήσετε ποια ήταν η συμβολή των λεξικών στη διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού.

6.       Ποιο ήταν το όραμα του Ρήγα Βελεστινλή και ποιο το εκδοτικό του έργο με πατριωτικό περιεχόμενο;

7.       Ποιο ήταν το όραμα και ποιο ήταν το τέλος του Ρήγα Βελεστινλή;

8.       Να εξηγήσετε τις απόψεις του Αδαμάντιου Κοραή για τη μετάδοση των αξιών του Διαφωτισμού στους Έλληνες.

9.       Να εξηγήσετε ποιες ήταν οι αντιδράσεις στον ελλαδικό χώρο για τη διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού και ποιο ήταν το αποτέλεσμα των ιδεολογικών αντιθέσεων για τους Έλληνες;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.       Ποιες δημογραφικές μεταβολές και ποιες τεχνολογικές εξελίξεις συνέβαλαν στη Βιομηχανική Επανάσταση;

2.       Να εξηγήσετε τις αντιλήψεις των φυσιοκρατών για την οικονομία.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.       Να εξηγήσετε για ποιους λόγους η Αγγλία ήρθε σε ρήξη με τους αποίκους της Αμερικής.

2.       Να εξηγήσετε ποια στάση τήρησαν τα ευρωπαϊκά κράτη έναντι των επαναστατημένων αποίκων της Αμερικής και για ποιους λόγους;

3.       Να εξηγήσετε πώς ασκούνταν η νομοθετική και η δικαστική εξουσία, βάσει του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών (1787).

4.       Ποια ήταν τα αποτελέσματα της Αμερικανικής Επανάστασης για τους αποίκους και του Αμερικανικού Συντάγματος για τους πολιτειακούς θεσμούς;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.       Για ποιο λόγο αντέδρασαν οι αντιπρόσωποι της Τρίτης Τάξης κατά τη σύγκλιση των Γενικών Τάξεων στην Γαλλία (1789) και με ποιον τρόπο αντέδρασαν;

2.       Πώς οδηγήθηκαν οι Γάλλοι κατά την Επανάσταση (1789) στην ψήφιση της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη και ποια η σημασία της;

3.       Να εξηγήσετε την πολιτική του Ροβεσπιέρου κατά τη Γαλλική Επανάσταση καθώς και την κατάληξή της.

4.       Γιατί υπογράφηκε η Συνθήκη του Καμποφόρμιο και ποια ήταν τα αποτελέσματά της;


1 σχόλιο:

vassotab είπε...

Πολύ καλή ταξινόμηση και χρηστική. Να΄σαι καλά Δημήτρη