Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Απαντήσεις Λατινικών -2015


 Προσοχή: στο Β1α. η αφαιρετική ενικού στο θηλυκό γένος της ερωτηματικής αντωνυμίας είναι quo.

Οι απαντήσεις από τη φιλόλογο Μαρία Αργυροπούλου (3ο ΓΕΛ Κερατσινίου)Α1. Μετάφραση αποσπασμάτων:
(29) Αυτό το παράδειγμα (ή το παράδειγμά του) παρακίνησε κάποιον παπουτσή να διδάξει σ’ ένα κοράκι παρόμοιο (ή τον ίδιο) χαιρετισμό. Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια. Κάθε φορά που το πουλί δεν απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει «Πήγε (ή πάει) χαμένο το λάδι και ο κόπος μου (ή κρίμα στον κόπο μου).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(44) Αν όμως τύχει, όπως συμβαίνει συνήθως, να χάσουν την εξουσία (ή να πέσουν), τότε καταλαβαίνουν πόσο τους έλειπαν οι φίλοι ( ή πόσο στερημένοι από φίλους ήταν). Αυτό είναι που λένε ότι είπε ο Ταρκύνιος όταν ήταν εξόριστος: «Τότε κατάλαβα ποιους είχα πιστούς (ή αληθινούς) φίλους και ποιους άπιστους (ή ψεύτικους), όταν δεν μπορούσα πια να ανταποδώσω τη χάρη ούτε στον ένα ούτε στον άλλο (ή ούτε σ’ εκείνους ούτε σ’ αυτούς).
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(49) Η Πορκία, η σύζυγος του Βρούτου, όταν έμαθε το σχέδιο του άντρα της για τη δολοφονία του Καίσαρα, ζήτησε μαχαιράκι μανικιουρίστα δήθεν για να κόψει τα νύχια της και με αυτό που (ή καθώς) της γλίστρησε δήθεν τυχαία αυτοτραυματίστηκε. Έπειτα ο Βρούτος, αφού (ή που) κλήθηκε στην κρεβατοκάμαρα από τις φωνές των υπηρετριών (ή που οι υπηρέτριες τον κάλεσαν στην κρεβατοκάμαρά της με ξεφωνητά), ήρθε για να τη μαλώσει, που τάχα είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα.

Παρατηρήσεις
Β1α. parem: pari                               neutris: neuter
diu:  diutius                                        cultellum: cultelli
inopes: inopum                                 unguium: ungues
hoc: haec                                           se: mihi
quos: quο (ερωτ.)                              eam: eius

B1β. “Ea exempla sutores quosdam incitaverunt

B2. docēret: doctu
respondēbat: respondendo
solēbat: solentium
perdidi: perdam
fit: faciendus
cecidērunt: casuris
fuerint: sunto
dixisse: diceremur
ferunt: fert
referre: referre
interficiendo: interfice
cognovisset: cognoscetis
elapso: elaberentur
resecandōrum: resecuerit
obiurgandam: obiurgavisse

Γ1α. Postquam (Brutus) vocatus est /erat. Ο σύνδεσμος postquam με οριστική παρακειμένου ή υπερσυντελίκου εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν (όπως και η μετοχή vocatus).

Γ1β. Quos fidos amicos habui?

Γ1γ. Homines dicunt Porciam, Bruti uxorem, cultellum tonsorium poposcisse.

Γ1δ. quod Tarquinius dixisse fertur exulans.
Έχουμε άρση του λατινισμού του ειδικού απαρεμφάτου γιατί εξαρτάται από λεκτικό ρήμα παθητικής φωνής.

Γ2α. Id exemplum sutorem quendam incitat, ut corvum doceat parem salutationem.
Η δευτερεύουσα βουλητική εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου.

Γ2β. a) Quodsi forte caderent, tum intellegeretur (υποτακτικές παρατατικού)
b) Quodsi forte cecidissent, tum intellectum esset (υποτακτικές υπερσυντελίκου- προσοχή στο απρόσωπο ρήμα)

Γ2γ. eius obiurgandae causa/gratia (εμπρόθετο γερουνδιακό σε γενική- υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη)
ut obiurgaret eam (τελική πρόταση)
qui obiurgaret eam (αναφορικο-τελική πρόταση)
obiurgatum eam (αιτιατική σουπίνου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: