Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

Στο διαδικτυακό τόπο αναρτώνται – τμηματικά – ενδεικτικά θέματα (με τις απαντήσεις τους) για τα γνωστικά πεδία: της Κατανόησης Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Φυσικών για τη δοκιμασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια καθώς και για τα γνωστικά πεδία της Κατανόησης Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών για τη δοκιμασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια.

http://blogs.sch.gr/depps/

Δεν υπάρχουν σχόλια: